De Nederlandse landschappen

De Nederlandse landschappen

ver hoeveel landschappen er zijn verschillende opvattingen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Wij gaan uit van een scheiding tussen natuurlijke en onnatuurlijke landschappen. Op deze website beginnen we met de vijf belangrijkste natuurlijke landschappen. Die verdelen we vervolgens weer op in verschillend gevormde natuurlijke  landschappen. Ten slotte bekijken we hoe de mens deze landschappen in cultuur heeft gebracht: de cultuurlandschappen en ontginningspatronen. In het onderstaande schema ontbreken de droogmakerijen en de veenkoloniën. Dit zijn immers cultuurlandschappen.

Hieronder de vijf belangrijkste soorten landschappen in ons land met de eerste onderverdeling.