Neodymium ( Nd )

Chemie > Periodiek systeem > Neodymium ( Nd )

Benaming van Neodymium in het Engels is Neodymium en in het Duits Neodym.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 60
 • Massa: 144,24
 • Dichtheidl: 7,01
 • Smeltpunt: 1010
 • Kookpunt: 3127
 • Atoomstraal: 264
 • Elektronegativiteit: 1,14
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 164
 • Ionstraal: 5,525
 • Ionisatiepotentiaal: 55.250
 • Uittreedarbeid: 3.2
 • Soortelijke warmte: 0.190
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.165
 • Verdampingswarmte: 273
 • uitzettingscoefficient: 7.6-14; 6.7, 6.9, 9.6
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0157
 • Ionisatie-energie: 5,525

Jaar van ontdekking: 1885

Door