Nikkel ( Ni )

Chemie > Periodiek systeem > Nikkel ( Ni )

Benaming van Nikkel in het Engels is Nickel en in het Duits Nickel.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 28
 • Massa: 58,6934
 • Dichtheidl: 8,9
 • Smeltpunt: 1453
 • Kookpunt: 2732
 • Atoomstraal: 162
 • Elektronegativiteit: 1,91
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 115
 • Ionstraal: 7,6398
 • Ionisatiepotentiaal: 76.398
 • Uittreedarbeid: 4.9
 • Soortelijke warmte: 0.444
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.907
 • Verdampingswarmte: 370.4
 • uitzettingscoefficient: 13.0-13.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.143
 • Ionisatie-energie: 7,6398

Jaar van ontdekking: 1751

Door