Niobium ( Nb )

Chemie > Periodiek systeem > Niobium ( Nb )

Benaming van Niobium in het Engels is Niobium en in het Duits Niob.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 41
 • Massa: 92,9064
 • Dichtheidl: 8,57
 • Smeltpunt: 2468
 • Kookpunt: 4927
 • Atoomstraal: 208
 • Elektronegativiteit: 1,6
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 134
 • Ionstraal: 6,7589
 • Ionisatiepotentiaal: 67.589
 • Uittreedarbeid: 4.3
 • Soortelijke warmte: 0.265
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.537
 • Verdampingswarmte: 682
 • uitzettingscoefficient: 7.1-7.3
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0693
 • Ionisatie-energie: 6,7589

Jaar van ontdekking: 1801

Door