Nobelium ( No )

Chemie > Periodiek systeem > Nobelium ( No )

Benaming van Nobelium in het Engels is Nobelium en in het Duits Nobelium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 102
 • Massa: 259
 • Dichtheidl:
 • Smeltpunt: 827
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,3
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 6,65
 • Ionisatiepotentiaal: 6.65
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.1
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: ?
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 6,65

Jaar van ontdekking: 1958

Door