Oceanografie

Aardwetenschappen > Oceanografie

Oceanografie

De oceanografie bestudeerd en beschrijft o.a. de zeestromen in de oceanen en de wisselwerking tussen de oceanen en het klimaat.

Met name het klimaat is een belangrijke rol gaan spelen bij de studie, omdat oceanen een grote invloed hebben op de atmosfeer en dus ook het weer. Klimaatsveranderingen hebben gevolgen voor de zeespiegel, woestijnvorming en het smelten van gletsjers en de poolkappen.

Oceanografie