Ontwikkeling vlieg

De ontwikkeling van een vlieg van eitje tot vlieg is afhankelijk van omstandigheden. De belangrijkste zijn: de temperatuur, vochtigheid, chemische stoffen en weersomstandigheden.

Nadat een mens of dier is overleden (al dan niet door een misdrijf) leggen vliegen al snel eitjes op het lichaam. Afhankelijk van de omstandigheden zal het eitje zich snel of minder snel ontwikkelen.

De onderzoeker kan, door de juiste gegevens te gebruiken, het tijdstip van overlijden nauwkeurig vaststellen. Maar daarbij is kennis van insecten noodzakelijk: ieder insect heeft zijn eigen ontwikkelingsstadia en snelheden!

Hieronder de ontwikkeling van een bromvlieg ( Calliphoridae)

Na 8 uur


2 millimeter lang:

Na 15 uur


15 millimeter lang:

Na 15 tot 20 uur


10 millimeter lang:

Na 36 tot 56 uur


17 millimeter lang:

Na 3 tot 6 dagen


12 millimeter lang:

Na 6 tot 8 dagen


9 millimeter lang:

Na 9 tot 12 dagen


9 millimeter lang:

Later

Een volwassen bromvlieg