Palladium ( Pd )

Chemie > Periodiek systeem > Palladium ( Pd )

Benaming van Palladium in het Engels is Palladium en in het Duits Palladium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 46
 • Massa: 106,42
 • Dichtheidl: 12,02
 • Smeltpunt: 1552
 • Kookpunt: 2927
 • Atoomstraal: 179
 • Elektronegativiteit: 2,2
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 128
 • Ionstraal: 8,3369
 • Ionisatiepotentiaal: 83.369
 • Uittreedarbeid: 5.0
 • Soortelijke warmte: 0.244
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.718
 • Verdampingswarmte: 357
 • uitzettingscoefficient: 11.0-12.0
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.095
 • Ionisatie-energie: 8,3369

Jaar van ontdekking: 1803

Door

Palladium ( Pd )