Plutonium ( Pu )

Chemie >Periodiek systeem > Plutonium ( Pu )

Benaming van Plutonium in het Engels is Plutonium en in het Duits Plutonium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 94
 • Massa: 244
 • Dichtheidl: 19,84
 • Smeltpunt: 640
 • Kookpunt: 3235
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,28
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 6,0262
 • Ionisatiepotentiaal: 60.260
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0674
 • Verdampingswarmte: 344
 • uitzettingscoefficient: 14-203, typ. 46.7-55
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.00666
 • Ionisatie-energie: 6,0262

Jaar van ontdekking: 1940

Door