Promethium ( Pm )

Chemie >Periodiek systeem > Promethium ( Pm )

Benaming van Promethium in het Engels is Promethium en in het Duits Promethium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 61
 • Massa: 145
 • Dichtheidl: 7,3
 • Smeltpunt: 1100
 • Kookpunt: 3000
 • Atoomstraal: 262
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 163
 • Ionstraal: 5,582
 • Ionisatiepotentiaal: 5.582
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.179
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: 9 (a-as), 16 (c-as), gem. 11
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 5,582

Jaar van ontdekking: 1945

Door

Jaar van ontdekking: 1945

Promethium ( Pm )