Q-koorts vaccinatie

Bacteriën > Q-koorts > Vaccinatie

[Vaccinatie] [Maatregelen] [Q-koorts links] [andere dierziekten]

Origineel persbericht 26 februari 2009 LNV

Houders van melkgeiten en melkschapen die hun dieren verplicht moeten vaccineren tegen Q-koorts krijgen een financiële steun in de rug. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nemen eenmalig zowel de vaccinkosten als de toedieningskosten voor hun rekening. Houders van melkgeiten en -schapen voor wie vaccinatie van de dieren niet verplicht is is, krijgen alleen de vaccinkosten vergoed.

Al eerder stelde minister Verburg het vaccinatiegebied vast: vrijwel geheel Zuid-Nederland (zie bijgevoegd kaartje). In dit gebied zijn melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren verplicht om hun dieren te vaccineren tegen Q-koorts. Dit geldt ook voor kinderboerderijen en zorgboerderijen met kleinere aantallen geiten of schapen. Bedrijven buiten het gebied die sinds 2005 te maken hebben gehad met een uitbraak van Q-koorts moeten ook verplicht gevaccineerd worden. Voor al deze bedrijven geld dat zowel het vaccin als de toediening gratis is.

Alle anderen (bedrijven met minder dan 50 dieren in het vaccinatiegebied of alle bedrijven buiten het vaccinatiegebied) kunnen vrijwillig vaccineren. Zij krijgen het vaccin gratis, maar moeten de toediening door de dierenarts zelf betalen.

Minister Verburg heeft bij een farmaceutisch bedrijf 400.000 doses besteld. Deze doses worden in verschillende tranches geleverd. De eerste tranche van 50.000 komt half april. Een tweede tranche van 300.000 doses volgt half juni. Deze 350.000 doses worden in eerste instantie ingezet voor de verplichte vaccinatie. De laatste tranch van 50.000 wordt in september verwacht.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) leidt de vaccinatiecampagne. De vaccinaties worden uitgevoerd door een dierenarts naar keuze. Bedrijven die onder de vaccinatieplicht vallen worden in maart individueel geïnformeerd.

De geraamde kosten van de verplichte vaccinatiecampagne zijn bijna 2 miljoen euro. Hierin zitten behalve vaccin- en toedieningskosten ook kosten die de Gezondheidsdienst voor Dieren maakt en kosten voor monitoring en onderzoek. LNV en VWS betalen elk de helft van de kosten.

Q-koorts is een dierziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Bijna alle gangbaren boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen. Maar ook huisdieren, knaagdieren en vogels kunnen besmet raken. Q-koorts is een zoönose. Dat betekent dat besmetting van dier naar mens kan plaatsvinden.