Renium ( Re )

Chemie > Periodiek systeem > Renium ( Re )

Benaming van Renium in het Engels is Rhenium en in het Duits Rhenium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 75
 • Massa: 186,207
 • Dichtheidl: 21,04
 • Smeltpunt: 3180
 • Kookpunt: 5627
 • Atoomstraal: 197
 • Elektronegativiteit: 1,9
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 128
 • Ionstraal: 7,8335
 • Ionisatiepotentiaal: 78.335
 • Uittreedarbeid: 5.0
 • Soortelijke warmte: 0.137
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.479
 • Verdampingswarmte: 715
 • uitzettingscoefficient: 6.2-6.7
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0542
 • Ionisatie-energie: 7,8335

Jaar van ontdekking: 1925

Door

Jaar van ontdekking: 1925

Renium ( Re )