Scheikundig element Br – Broom

Chemie > Periodiek systeem > Broom ( Br )

Benaming van Broom in het Engels is Bromine en in het Duits Brom.

Elementgroep Halogenen (17)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 35
 • Massa: 79,904
 • Dichtheid: 3,12
 • Smeltpunt: -7
 • Kookpunt: 59
 • Atoomstraal: 112
 • Elektronegativiteit: 2,96
 • Vanderwaalstraal: 195
 • Covalente straal: 114
 • Ionstraal: 11,8138
 • Ionisatiepotentiaal: 118.138
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 0.226
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.00122
 • Verdampingswarmte: 15.438
 • uitzettingscoefficient: 62.5 (25ø, liq.)
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 11,8138

Jaar van ontdekking: 1826

Door