Scheikundig element Ce – Cerium

Chemie > Periodiek systeem > Cerium ( Ce )

Benaming van Cerium in het Engels is Cerium en in het Duits Cer.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 58
 • Massa: 140,116
 • Dichtheid: 6,77
 • Smeltpunt: 795
 • Kookpunt: 3257
 • Atoomstraal: 270
 • Elektronegativiteit: 1,12
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 165
 • Ionstraal: 5,5387
 • Ionisatiepotentiaal: 55.387
 • Uittreedarbeid: 2.9
 • Soortelijke warmte: 0.192
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.114
 • Verdampingswarmte: 414
 • uitzettingscoefficient: 6.3-6.6; 5.2, 5.3, 8.0, 8.4
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0115
 • Ionisatie-energie: 5,5387

Jaar van ontdekking: 1803

Door

Jaar van ontdekking: 1803