Scheikundig element Kr – Krypton

Chemie > Periodiek systeem > Krypton ( Kr )

Benaming van Krypton in het Engels is Krypton en in het Duits Krypton.

Elementgroep Edelgassen (18)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 36
 • Massa: 83,8
 • Dichtheid: 3,75
 • Smeltpunt: -157
 • Kookpunt: -153
 • Atoomstraal: 103
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal: 198
 • Covalente straal: 189
 • Ionstraal: 13,9996
 • Ionisatiepotentiaal: 139.996
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 0.248
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0000949
 • Verdampingswarmte: 9.029
 • uitzettingscoefficient: 425
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 13,9996

Jaar van ontdekking: 1898

Door

Jaar van ontdekking: 1898