Scheikunde element Actinium ( Ac )

Schemie > Periodiek systeem > Actinium ( Ac )

Benaming van Actinium in het Engels is Actinium en in het Duits Actinium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 89
 • Massa: 227
 • Dichtheid: 10,07
 • Smeltpunt: 1050
 • Kookpunt: 3200
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,1
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 5,17
 • Ionisatiepotentiaal: 5.17
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.12
 • Verdampingswarmte: ca. 293
 • uitzettingscoefficient: ?
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 5,17

Jaar van ontdekking: 1899

Door