Scheikunde element Zilver ( Ag )

Schemie > Periodiek systeem > Zilver ( Ag )

Benaming van Zilver in het Engels is Silver en in het Duits Silber (Argentum).

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 47
 • Massa: 107,8682
 • Dichtheidl: 10,5
 • Smeltpunt: 962
 • Kookpunt: 2212
 • Atoomstraal: 175
 • Elektronegativiteit: 1,93
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 134
 • Ionstraal: 7,5762
 • Ionisatiepotentiaal: 75.762
 • Uittreedarbeid: 4.7
 • Soortelijke warmte: 0.235
 • Warmtegeleidbaarheid: 4.29
 • Verdampingswarmte: 250.58
 • uitzettingscoefficient: 18.9-19.6
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.63
 • Ionisatie-energie: 7,5762

Geef een antwoord