Scheikunde: element Aluminium ( Al )

Schemie > Periodiek systeem > Aluminium ( Al )

Benaming van Aluminium in het Engels is Aluminum en in het Duits Aluminium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 13
 • Massa: 26,9815
 • Dichtheid: 2,7
 • Smeltpunt: 660
 • Kookpunt: 2467
 • Atoomstraal: 182
 • Elektronegativiteit: 1,61
 • Vanderwaalstraal: 205
 • Covalente straal: 125
 • Ionstraal: 5,9858
 • Ionisatiepotentiaal: 59.858
 • Uittreedarbeid: 4.2
 • Soortelijke warmte: 0.897
 • Warmtegeleidbaarheid: 2.37
 • Verdampingswarmte: 293.4
 • uitzettingscoefficient: 23.1-24.0
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.377
 • Ionisatie-energie: 5,9858

Jaar van ontdekking: 1825

Door