Scheikundig element Am – Americium

Chemie > Periodiek systeem > Americium ( Am )

Benaming van Americium in het Engels is Americium en in het Duits Americium.

Elementgroep Actiniden (9)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 95
 • Massa: 243
 • Dichtheid: 13,67
 • Smeltpunt: 994
 • Kookpunt: 2607
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,3
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 5,9738
 • Ionisatiepotentiaal: 59.738
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.1
 • Verdampingswarmte: 216
 • uitzettingscoefficient: 6.2 (a-as), 7.5 (c-as)
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.022
 • Ionisatie-energie: 5,9738

Jaar van ontdekking: 1944

Door

Scheikundig element Am – Americium