Scheikundig element Ar – Argon

Chemie > Periodiek systeem > Argon ( Ar )

Benaming van Argon in het Engels is Argon en in het Duits Argon.

Elementgroep Edelgassen (18)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 18
 • Massa: 39,948
 • Dichtheid: 1,78
 • Smeltpunt: -189
 • Kookpunt: -186
 • Atoomstraal: 88
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal: 191
 • Covalente straal: 0
 • Ionstraal: 15,7596
 • Ionisatiepotentiaal: 157.596
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 0.520
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0001772
 • Verdampingswarmte: 6.447
 • uitzettingscoefficient: 618
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 15,7596

Jaar van ontdekking: 1894

Door

Jaar van ontdekking: 1894