Scheikundig element arsenicum of arseen(As )

Schemie > Periodiek systeem > Arsenicum (As )

Benaming van Arsenicum in het Engels is Arsenic en in het Duits Arsen.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 33
 • Massa: 74,9216
 • Dichtheid: 5,72
 • Smeltpunt: 81
 • Kookpunt: 613
 • Atoomstraal: 133
 • Elektronegativiteit: 2,18
 • Vanderwaalstraal: 200
 • Covalente straal: 121
 • Ionstraal: 9,7886
 • Ionisatiepotentiaal: 97.886
 • Uittreedarbeid: 5.1
 • Soortelijke warmte: 0.329
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.502
 • Verdampingswarmte: 34.76
 • uitzettingscoefficient: 4.7, 5.6; 15.4, 15.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0345
 • Ionisatie-energie: 9,7886

Jaar van ontdekking: antiek

Door