Scheikundig element At – Astatium

Chemie > Periodiek systeem > Astatium ( At )

Benaming van Astatium in het Engels is Astatine en in het Duits Astat.

Elementgroep Halogenen (17)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 85
 • Massa: 210
 • Dichtheid:
 • Smeltpunt: 302
 • Kookpunt: 337
 • Atoomstraal: 143
 • Elektronegativiteit: 2,2
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 145
 • Ionstraal: 9,3
 • Ionisatiepotentiaal: ?
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.017
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: ?
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 9,3

Jaar van ontdekking: 1940

Door

Jaar van ontdekking: 1940

Jaar van ontdekking: 1940