Scheikundig element Au – Goud

Chemie > Periodiek systeem > Goud ( Au )

Benaming van Goud in het Engels is Gold en in het Duits Gold (Aurum). Goud wordt niet in elk land gevonden. In de atlas vind je een kaart met de goudproductie per land.

Elementgroep Overgangsmetalen (11)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 79
 • Massa: 196,9665
 • Dichtheid: 19,32
 • Smeltpunt: 1064
 • Kookpunt: 2807
 • Atoomstraal: 179
 • Elektronegativiteit: 2,54
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 134
 • Ionstraal: 9,2255
 • Ionisatiepotentiaal: 92.255
 • Uittreedarbeid: 4.8
 • Soortelijke warmte: 0.129
 • Warmtegeleidbaarheid: 3.17
 • Verdampingswarmte: 334.4
 • uitzettingscoefficient: 14.1-14.6
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.452
 • Ionisatie-energie: 9,2255

Jaar van ontdekking: antiek

Door