Scheikundig element B – Boor

Chemie > Periodiek systeem > Boor ( B )

Benaming van Boor in het Engels is Boron en in het Duits Bor.

Elementgroep Metalloiden (13)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 5
 • Massa: 10,811
 • Dichtheid: 2,34
 • Smeltpunt: 2300
 • Kookpunt: 2550
 • Atoomstraal: 117
 • Elektronegativiteit: 2,04
 • Vanderwaalstraal: 208
 • Covalente straal: 88
 • Ionstraal: 8,298
 • Ionisatiepotentiaal: 82.980
 • Uittreedarbeid: 4.5
 • Soortelijke warmte: 1.026 amorf
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.274
 • Verdampingswarmte: 489.7
 • uitzettingscoefficient: 8.2, 8.3; 4.7
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 1.0*10-12
 • Ionisatie-energie: 8,298

Jaar van ontdekking: 1808

Door

Jaar van ontdekking: 1808

Scheikundig element B – Boor