Barium: Scheikundig element Ba

Schemie > Periodiek systeem > Barium ( Ba )

Benaming van Barium in het Engels is Barium en in het Duits Barium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 56
 • Massa: 137,327
 • Dichtheid: 3,59
 • Smeltpunt: 725
 • Kookpunt: 1140
 • Atoomstraal: 278
 • Elektronegativiteit: 0,89
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 198
 • Ionstraal: 5,2117
 • Ionisatiepotentiaal: 52.117
 • Uittreedarbeid: 2.5
 • Soortelijke warmte: 0.204
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.184
 • Verdampingswarmte: 142
 • uitzettingscoefficient: 18, 20.6, 20.7
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.03
 • Ionisatie-energie: 5,2117

Jaar van ontdekking: 1808

Door

Barium: Scheikundig element Ba