Scheikundig element Bh – Bohrium

Chemie > Periodiek systeem > Bohrium ( Bh )

Benaming van Bohrium in het Engels is Bohrium en in het Duits Bohrium.

Elementgroep Overgangsmetalen (7)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 107
 • Massa: 264
 • Dichtheid:
 • Smeltpunt:
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal:
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal:
 • Ionisatiepotentiaal:
 • Uittreedarbeid:
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: ?
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient:
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie:

Jaar van ontdekking: 1981

Door