Scheikundig element BK – Berkelium

Chemie > Periodiek systeem > Berkelium ( Bk )

Benaming van Berkelium in het Engels is Berkelium en in het Duits Berkelium.

Elementgroep Actiniden (11)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 97
 • Massa: 247
 • Dichtheid: 14,78
 • Smeltpunt: 986
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,3
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 6,1979
 • Ionisatiepotentiaal: 61.979
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.1
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: 10.8 (a-as), 17.8 (c-as)
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 6,1979

Jaar van ontdekking: 1949

Door

Scheikundig element BK – Berkelium