Calcium: Scheikundig element Ca

Schemie > Periodiek systeem > Calcium ( Ca )

Benaming van Calcium in het Engels is Calcium en in het Duits Calcium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 20
 • Massa: 40,078
 • Dichtheid: 1,55
 • Smeltpunt: 839
 • Kookpunt: 1484
 • Atoomstraal: 223
 • Elektronegativiteit: 1
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 174
 • Ionstraal: 6,1132
 • Ionisatiepotentiaal: 61.132
 • Uittreedarbeid: 2.87
 • Soortelijke warmte: 0.647
 • Warmtegeleidbaarheid: 2.01
 • Verdampingswarmte: 153.6
 • uitzettingscoefficient: 22.0-22.4
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.298
 • Ionisatie-energie: 6,1132

Jaar van ontdekking: 1808

Door

Calcium: Scheikundig element Ca