Scheikundig element Cl – Chloor

Chemie > Periodiek systeem > Chloor ( Cl )

Benaming van Chloor in het Engels is Chlorine en in het Duits Chlor.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 17
 • Massa: 35,453
 • Dichtheid: 3,21
 • Smeltpunt: -101
 • Kookpunt: -35
 • Atoomstraal: 97
 • Elektronegativiteit: 3,16
 • Vanderwaalstraal: 181
 • Covalente straal: 99
 • Ionstraal: 12,9676
 • Ionisatiepotentiaal: 129.676
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 0.479
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.000089
 • Verdampingswarmte: 10.2
 • uitzettingscoefficient: ?
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 12,9676

Jaar van ontdekking: 1774

Door