Scheikundig element Cm – Curium

Chemie > Periodiek systeem > Curium ( Cm )

Benaming van Curium in het Engels is Curium en in het Duits Curium.

Elementgroep Actiniden (10)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 96
 • Massa: 247
 • Dichtheid: 13,5
 • Smeltpunt: 1340
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,3
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 5,9915
 • Ionisatiepotentiaal: 59.914
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.1
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: 8.7 (a-as), 12.8 (c-as)
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 5,9915

Jaar van ontdekking: 1944

Door

Laat een bericht achter Reactie annuleren