Scheikundig element Co – Kobalt

Chemie > Periodiek systeem > Kobalt ( Co )

Benaming van Kobalt in het Engels is Cobalt en in het Duits Cobalt.

Elementgroep Overgangsmetalen (9)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 27
 • Massa: 58,9332
 • Dichtheid: 8,9
 • Smeltpunt: 1495
 • Kookpunt: 2870
 • Atoomstraal: 167
 • Elektronegativiteit: 1,88
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 116
 • Ionstraal: 7,881
 • Ionisatiepotentiaal: 78.810
 • Uittreedarbeid: 5.0
 • Soortelijke warmte: 0.421
 • Warmtegeleidbaarheid: 1.00
 • Verdampingswarmte: 376.5
 • uitzettingscoefficient: 12-14, typ. 12.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.172
 • Ionisatie-energie: 7,881

Jaar van ontdekking: 1735

Door

Jaar van ontdekking: 1735

Scheikundig element Co – Kobalt