Scheikundig element Cr – Chroom

Chemie > Periodiek systeem > Chroom ( Cr )

Benaming van Chroom in het Engels is Chromium en in het Duits Chrom.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 24
 • Massa: 51,9961
 • Dichtheid: 7,19
 • Smeltpunt: 1857
 • Kookpunt: 2672
 • Atoomstraal: 185
 • Elektronegativiteit: 1,66
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 118
 • Ionstraal: 6,7665
 • Ionisatiepotentiaal: 67.665
 • Uittreedarbeid: 4.4
 • Soortelijke warmte: 0.449
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.937
 • Verdampingswarmte: 344.3
 • uitzettingscoefficient: 4.9-8.5, typ. 6.2, 6.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0774
 • Ionisatie-energie: 6,7665

Jaar van ontdekking: 1797

Door

Scheikundig element Cr – Chroom