Scheikundig element Cs – Cesium

Chemie > Periodiek systeem > Cesium ( Cs )

Benaming van Cesium in het Engels is Cesium en in het Duits Caesium.

Elementgroep Alkalimetalen (1)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 55
 • Massa: 132,9055
 • Dichtheid: 1,87
 • Smeltpunt: 29
 • Kookpunt: 678
 • Atoomstraal: 334
 • Elektronegativiteit: 0,79
 • Vanderwaalstraal: 262
 • Covalente straal: 235
 • Ionstraal: 3,8939
 • Ionisatiepotentiaal: 38.939
 • Uittreedarbeid: 2.14
 • Soortelijke warmte: 0.242
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.359
 • Verdampingswarmte: 67.74
 • uitzettingscoefficient: 97-201, typ. 97
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0489
 • Ionisatie-energie: 3,8939

Jaar van ontdekking: 1860

Door

Jaar van ontdekking: 1860

Jaar van ontdekking: 1860

Scheikundig element Cs – Cesium