Scheikundig element Er – Erbium

Chemie > Periodiek systeem > Erbium ( Er )

Benaming van Erbium in het Engels is Erbium en in het Duits Erbium.

Elementgroep Lanthaniden (14)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 68
 • Massa: 167,259
 • Dichtheid: 9,07
 • Smeltpunt: 1522
 • Kookpunt: 2510
 • Atoomstraal: 245
 • Elektronegativiteit: 1,24
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 157
 • Ionstraal: 6,1077
 • Ionisatiepotentiaal: 61.077
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: 0.168
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.143
 • Verdampingswarmte: 261
 • uitzettingscoefficient: 7.9 (a-as), 21 (c-as), gem. 9.2, 9.4, 12.2
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0117
 • Ionisatie-energie: 6,1077

Jaar van ontdekking: 1842

Door

Scheikundig element Er – Erbium