Scheikundig element Eu – Europium

Chemie > Periodiek systeem > Europium ( Eu )

Benaming van Europium in het Engels is Europium en in het Duits Europium.

Elementgroep Lanthaniden (9)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 63
 • Massa: 151,964
 • Dichtheid: 5,24
 • Smeltpunt: 822
 • Kookpunt: 1597
 • Atoomstraal: 256
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 185
 • Ionstraal: 5,6704
 • Ionisatiepotentiaal: 56.704
 • Uittreedarbeid: 2.5
 • Soortelijke warmte: 0.182
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.139
 • Verdampingswarmte: 143.5
 • uitzettingscoefficient: 32, 35, 40, 41, typ. 35
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0112
 • Ionisatie-energie: 5,6704

Jaar van ontdekking: 1901

Door