Scheikundig element Ga – Gallium

Chemie > Periodiek systeem > Gallium ( Ga )

Benaming van Gallium in het Engels is Gallium en in het Duits Gallium.

Elementgroep Hoofdgroep-metalen (13)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 31
 • Massa: 69,723
 • Dichtheid: 5,91
 • Smeltpunt: 30
 • Kookpunt: 2403
 • Atoomstraal: 181
 • Elektronegativiteit: 1,81
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 125
 • Ionstraal: 5,9993
 • Ionisatiepotentiaal: 59.993
 • Uittreedarbeid: 4.2
 • Soortelijke warmte: 0.371
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.406
 • Verdampingswarmte: 258.7
 • uitzettingscoefficient: 12-32, typ. 18.3
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0678
 • Ionisatie-energie: 5,9993

Jaar van ontdekking: 1875

Door

Scheikundig element Ga – Gallium