Scheikundig element Ge – Germanium

Chemie > Periodiek systeem > Germanium ( Ge )

Benaming van Germanium in het Engels is Germanium en in het Duits Germanium.

Elementgroep Metalloiden (14)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 32
 • Massa: 72,64
 • Dichtheid: 5,32
 • Smeltpunt: 937
 • Kookpunt: 2830
 • Atoomstraal: 152
 • Elektronegativiteit: 2,01
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 122
 • Ionstraal: 7,8994
 • Ionisatiepotentiaal: 78.994
 • Uittreedarbeid: 4.8
 • Soortelijke warmte: 0.320
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.599
 • Verdampingswarmte: 330.9
 • uitzettingscoefficient: 5.7-6.1
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 1.45*10-8
 • Ionisatie-energie: 7,8994

Jaar van ontdekking: 1886

Door