Scheikundig element H – Waterstof

Chemie > Periodiek systeem > Waterstof ( H )

Benaming van Waterstof in het Engels is Hydrogen en in het Duits Wasserstoff (Hydrogenium).

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 1
 • Massa: 1,0079
 • Dichtheidl: 0,09
 • Smeltpunt: -259
 • Kookpunt: 0
 • Atoomstraal: 79
 • Elektronegativiteit: 2,2
 • Vanderwaalstraal: 120
 • Covalente straal: 30
 • Ionstraal: 13,5984
 • Ionisatiepotentiaal: 135.984
 • Uittreedarbeid:
 • Soortelijke warmte: 14.304
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.001815
 • Verdampingswarmte: 0.44936
 • uitzettingscoefficient:
 • Elektrisch geleidingsvermogen:
 • Ionisatie-energie: 13,5984

Jaar van ontdekking: 1776

Door

Verbindingen