Scheikundig element Hg – Kwik

Chemie > Periodiek systeem > Kwik ( Hg )

Benaming van Kwik in het Engels is Mercury en in het Duits Quecksilber (Hydrargyrum).

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 80
 • Massa: 200,59
 • Dichtheid: 13,55
 • Smeltpunt: -39
 • Kookpunt: 357
 • Atoomstraal: 176
 • Elektronegativiteit: 2
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 144
 • Ionstraal: 10,4375
 • Ionisatiepotentiaal: 104.375
 • Uittreedarbeid: 4.49
 • Soortelijke warmte: 0.140
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0834
 • Verdampingswarmte: 59.229
 • uitzettingscoefficient: 49, 61, 182 (liq.)
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0104
 • Ionisatie-energie: 10,4375

Jaar van ontdekking: antiek

Door