Scheikundig element Hs – Hassium

Chemie > Periodiek systeem > Hassium ( Hs )

Benaming van Hassium in het Engels is Hassium en in het Duits Hassium.

Elementgroep Overgangsmetalen (8)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 108
 • Massa: 277
 • Dichtheid:
 • Smeltpunt:
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal:
 • Elektronegativiteit:
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal:
 • Ionisatiepotentiaal:
 • Uittreedarbeid:
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: ?
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient:
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie:

Jaar van ontdekking: 1984

Door

Jaar van ontdekking: 1984