Scheikundig element I – Jodium

Chemie > Periodiek systeem > Jodium ( I )

Benaming van Jodium in het Engels is Iodine en in het Duits Iod.

Elementgroep Halogenen (17)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 53
 • Massa: 126,9045
 • Dichtheid: 4,93
 • Smeltpunt: 114
 • Kookpunt: 184
 • Atoomstraal: 132
 • Elektronegativiteit: 2,66
 • Vanderwaalstraal: 215
 • Covalente straal: 133,3
 • Ionstraal: 10,4513
 • Ionisatiepotentiaal: 104.513
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: 0.145
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.00449
 • Verdampingswarmte: 20.752
 • uitzettingscoefficient: 6.8, 87
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 8.0*10-16
 • Ionisatie-energie: 10,4513

Jaar van ontdekking: 1811

Door

Scheikundig element I – Jodium