Scheikundig element Ir – Iridium

Chemie > Periodiek systeem > Iridium ( Ir )

Benaming van Iridium in het Engels is Iridium en in het Duits Iridium.

Elementgroep Overgangsmetalen (9)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 77
 • Massa: 192,217
 • Dichtheid: 22,4
 • Smeltpunt: 2410
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal: 187
 • Elektronegativiteit: 2,2
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 126
 • Ionstraal: 8,967
 • Ionisatiepotentiaal: 89.670
 • Uittreedarbeid: 4.6
 • Soortelijke warmte: 0.131
 • Warmtegeleidbaarheid: 1.47
 • Verdampingswarmte: 604
 • uitzettingscoefficient: typ. 6.8; 6.4
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.197
 • Ionisatie-energie: 8,967

Jaar van ontdekking: 1803

Door

Scheikundig element Ir – Iridium