Kalium: Scheikundig element K

Schemie > Periodiek systeem > Kalium ( K )

Benaming van Kalium in het Engels is Potassium en in het Duits Kalium.

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 19
 • Massa: 39,0983
 • Dichtheidl: 0,86
 • Smeltpunt: 64
 • Kookpunt: 774
 • Atoomstraal: 277
 • Elektronegativiteit: 0,82
 • Vanderwaalstraal: 231
 • Covalente straal: 203
 • Ionstraal: 4,3407
 • Ionisatiepotentiaal: 43.407
 • Uittreedarbeid: 2.2
 • Soortelijke warmte: 0.757
 • Warmtegeleidbaarheid: 1.024
 • Verdampingswarmte: 79.87
 • uitzettingscoefficient: 82, 83
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.139
 • Ionisatie-energie: 4,3407

Jaar van ontdekking: 1807

Door