Scheikundig element La – Lanthanium

Chemie > Periodiek systeem > Lanthanium ( La )

Benaming van Lanthanium in het Engels is Lanthanum en in het Duits Lanthan.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 57
 • Massa: 138,9055
 • Dichtheid: 6,15
 • Smeltpunt: 920
 • Kookpunt: 3469
 • Atoomstraal: 274
 • Elektronegativiteit: 1,1
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 169
 • Ionstraal: 5,5769
 • Ionisatiepotentiaal: 55.769
 • Uittreedarbeid: 3.5
 • Soortelijke warmte: 0.195
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.135
 • Verdampingswarmte: 414
 • uitzettingscoefficient: 4.5-27; 4.9, 5.2, 5.3, 12.1
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0126
 • Ionisatie-energie: 5,5769

Jaar van ontdekking: 1839

Door