Scheikundig element Li – Lithium

Chemie > Periodiek systeem > Lithium ( Li )

Benaming van Lithium in het Engels is Lithium en in het Duits Lithium.

Elementgroep Alkalimetalen (1)

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 3
 • Massa: 6,941
 • Dichtheid: 0,53
 • Smeltpunt: 180
 • Kookpunt: 1347
 • Atoomstraal: 205
 • Elektronegativiteit: 0,98
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 123
 • Ionstraal: 5,3917
 • Ionisatiepotentiaal: 53.917
 • Uittreedarbeid: 2.4
 • Soortelijke warmte: 3.582
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.847
 • Verdampingswarmte: 145.92
 • uitzettingscoefficient: 56; 46, 47
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.108
 • Ionisatie-energie: 5,3917

Jaar van ontdekking: 1817

Door

Scheikundig element Li – Lithium