Lawrencium ( Lr )

Chemie >Periodiek systeem > Lawrencium ( Lr )

Benaming van Lawrencium in het Engels is Lawrencium en in het Duits Lawrencium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 103
 • Massa: 262
 • Dichtheidl:
 • Smeltpunt: 1627
 • Kookpunt:
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 1,3
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 4,9
 • Ionisatiepotentiaal: 4.9?
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.1
 • Verdampingswarmte: ?
 • uitzettingscoefficient: ?
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 4,9

Jaar van ontdekking: 1961

Door