Lutetium ( Lu )

Chemie > Periodiek systeem > Lutetium ( Lu )

Benaming van Lutetium in het Engels is Lutetium en in het Duits Lutetium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 71
 • Massa: 174,967
 • Dichtheidl: 9,84
 • Smeltpunt: 1656
 • Kookpunt: 3315
 • Atoomstraal: 225
 • Elektronegativiteit: 1,27
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 156
 • Ionstraal: 5,4259
 • Ionisatiepotentiaal: 54.259
 • Uittreedarbeid: 3.3
 • Soortelijke warmte: 0.154
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.164
 • Verdampingswarmte: 355.9
 • uitzettingscoefficient: 4.8 (a-as), 20 (c-as), gem. 9.9, 8.2, 8.3, 12.5
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.0185
 • Ionisatie-energie: 5,4259

Geef een antwoord