scheikundig element stikstof (N)

Schemie > Periodiek systeem > Stikstof ( N )

Benaming van Stikstof in het Engels is Nitrogen en in het Duits Stickstoff (Nitrogenium).

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 7
 • Massa: 14,0067
 • Dichtheid: 1,25
 • Smeltpunt: -210
 • Kookpunt: -196
 • Atoomstraal: 75
 • Elektronegativiteit: 3,04
 • Vanderwaalstraal: 154
 • Covalente straal: 70
 • Ionstraal: 14,5341
 • Ionisatiepotentiaal: 145.341
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 1.040
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0002598
 • Verdampingswarmte: 27.928
 • uitzettingscoefficient: 240
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 14,5341

Jaar van ontdekking: 1772

Door

scheikundig element stikstof (N)