Scheikundig element O – Zuurstof

Chemie > Periodiek systeem > Zuurstof ( O )

Benaming van Zuurstof in het Engels is Oxygen en in het Duits Sauerstoff (Oxygenium).

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 8
 • Massa: 15,9994
 • Dichtheidl: 1,43
 • Smeltpunt: -218
 • Kookpunt: -183
 • Atoomstraal: 65
 • Elektronegativiteit: 3,44
 • Vanderwaalstraal: 140
 • Covalente straal: 66
 • Ionstraal: 13,6181
 • Ionisatiepotentiaal: 136.181
 • Uittreedarbeid: –
 • Soortelijke warmte: 0.918
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.0002674
 • Verdampingswarmte: 34.099
 • uitzettingscoefficient: 780
 • Elektrisch geleidingsvermogen: –
 • Ionisatie-energie: 13,6181

Jaar van ontdekking: 1774

Door

Verbindingen