Radium ( Ra )

Chemie > Periodiek systeem > Radium ( Ra )

Benaming van Radium in het Engels is Radium en in het Duits Radium.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 88
 • Massa: 226
 • Dichtheidl: 5,5
 • Smeltpunt: 700
 • Kookpunt: 1737
 • Atoomstraal: ?
 • Elektronegativiteit: 0,89
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal:
 • Ionstraal: 5,2784
 • Ionisatiepotentiaal: 52.784
 • Uittreedarbeid: ?
 • Soortelijke warmte: ?
 • Warmtegeleidbaarheid: 0.186
 • Verdampingswarmte: ca. 146
 • uitzettingscoefficient: 8
 • Elektrisch geleidingsvermogen: ?
 • Ionisatie-energie: 5,2784

Jaar van ontdekking: 1898

Door